เครื่องป้อนลวด

FEDEX Diameter range

Type Hidraulic Mechanical Short
Model XT107 XT210 S2 XT320 S2
XT326 S2
SN542 S2 SN551 S2 KE408 KE710 KT SMN20 SL65 S DH65 S2
DH65L S2
Meter 2.5 2.5/3.2 2.5/3.2/3.7 2.5/3.2 2.5/3.2 1.5/2.0 1.5/2.0 2.5/3.0 1.1 1.2/1.5 1.2/1.5
mm /3.7 /4.0 3.7/4.4 3.7/4.4 2.5/3.0 2.5/3.0 3.7/4.0
0.8 0.8
1 1 1
2 2 2
3 3
4 4 4
5 5 5 5 5
6
7 7 7
8    
10    
12   12  
16      
20       20 20
26     26      
28            
32            
35            
38            
42            
45       45      
51       51      
65             65 65

LNS Diameter range

Type Hidraulic Short
Model LNS XH212 LNS XH326 LNS SL80 S
Meter 3.2/3.7/4.0 1.6
mm      
2 2    
3 3  
4  
5  
6 6
7
8
10
12 12
16  
20  
26   26
28    
32    
35    
38    
42    
45    
51    
65    
80    
รายละเอียด

บาร์ฟีดเดอร์คุณภาพสูงมาตราฐานยุโรป มีให้เลือกทั้ง ไฮดรอบาร์ , แมคคานิคอลบาร์ และชอร์คบาร์ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามขนาดของลวดชนิดต่างๆ

สอบถามราคาและสนใจติดต่อข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม >>


Navigation

Social Media