ประวัติความเป็นมาของบริษัท

จากความเติบโตทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เราได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเกิดการรวมตัวทางด้านความคิดและกำลังกาย ของวิศวกร, ช่างเทคนิค และการตลาด ในการเป็นผู้นำเข้า, จำหน่าย, ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่เราดำเนินการ เช่น

พลังงานทดแทน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้า แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์, ระบบข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม ถึงให้คำปรึกษา, ออกแบบ และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้รัฐ ใช้เองภายในโรงงาน บ้านพักอาศัย เพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร อีกทั้งบริการหลังการขายในส่วนของอะไหล่และวางแผนซ่อมบำรุงด้วย

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้า เคริ่องป้อนลวด (Bar Feeder) และ เครื่องดักน้ำมัน (Oil Mist Collector) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพรวมยอดเยี่ยมระดับโลก รวมถึงให้คำปรึกษา, ติดตั้ง และบริการหลังการขายในส่วนของอะไหล่ และการซ่อมบำรุงด้วย


Navigation

Social Media